วิธีการติดตั้ง eduroamคู่มือการติดตั้งและใช้งาน eduroam

1. การ config eduroam สำหรับ client (การ config eduroam สำหรับ client)
          การ config เครื่องแม่ข่าย eduroam สำหรับ client(2015-04-16 09:30:17) download


2. การตั้งค่า Wireless AP Controller (การตั้งค่า Wireless AP Controller)
          การตั้งค่า Wireless AP Controller(2015-04-16 09:31:51) download


3. การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam (การตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam)
          คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Android OS (Samsung GALAXY S III)(2013-09-18 10:54:03) download
          คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ ios (iPhone4s)(2013-09-18 10:53:18) download
          คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Mac OS(2013-09-18 10:52:55) download
          คู่มือการตั้งค่าและใช้งาน eduroam สำหรับ Window 7(2013-09-18 10:51:59) download