บทความ และเอกสารเผยแพร่ ของ Eduroam


แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam
           แอพพลิเคชั่นสำหรับ Android
           แอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhoneSoftware

1. software ใน workshop eduroam งาน WUNCA ครั้งที่ 26 (software ใน workshop eduroam งาน WUNCA ครั้งที่ 26)
          Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.6-82870(2013-06-11 11:00:34) download
          VirtualBox-4.2.6-82870(2013-06-11 17:23:20) download
          ตัวอย่างไฟล์ image บน virtual Box ของ eduroam(2013-06-11 17:23:20) download